Συμβούλιο

Πρόεδρος: Σταμάτης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Σταμάτη Μαρία

Ταμίας: Βελτσίστας Κωνσταντίνος

Γενικός Αρχηγός: Σταμάτης Βασίλειος

Έφορος: Κιρκινέζος Χαράλαμπος

Μέλη:  Χριστοδουλάτος Γεράσιμος, Μέμος Δημήτριος, Πατρινός Μελέτης