Συμβούλιο

Πρόεδρος: Σταμάτης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Μέμος Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας: Σταμάτη Μαρία

Ταμίας: Νούλας Κωνσταντίνος

Γενικός Αρχηγός: Χαμοσφακίδης Διονύσιος

Έφορος: Σταμάτης Βασίλειος

Μέλη: Σταμάτης Αντώνιος, Ματσαϊδώνη Αγγελική, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Πατρινός Μελέτης